รายชื่อโรงเรียนที่ลงรับหนังสือ
ที่ ศธ 04114/ว337 เรื่อง ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มรสหวานในโรงเรียน แล้ว
(เรียงตามลำดับ)

โรงเรียนที่ลงรับแล้ว


- -สพป.มุกดาหาร
1 - 730139-บ้านนาคำน้อย 1
2 - 730061-บ้านไร่
3 - 730170-บ้านนากอก
4 - 730120-นาหว้าประชาสรรค์
5 - 730237-บ้านหนองโอใหญ่
6 - 730006-มุกดาลัย
7 - 730195-โรงเรียนร่มเกล้า
8 - 730080-บ้านซ่ง
9 - 730173-บ้านนาอุดม
10 - 730074-นาคำน้อยวิทยา
11 - 730161-ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
12 - 730187-บ้านกกตูม
13 - 730215-บ้านป่งขาม
14 - 730175-บ้านคำไหล
15 - 730018-บ้านโค้งสำราญ
16 - 730181-หนองข่าประชาอุทิศ
17 - 730206-บ้านชะโนด 2
18 - 730240-บ้านโคกหินกอง
19 - 730229-บ้านนาตะแบง 2
20 - 730156-บ้านนาหลวง 2
21 - 730110-บ้านหนองบง
22 - 730032-นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
23 - 730147-สยามกลการ 4
24 - 730079-บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
25 - 730124-บ้านภูล้อม
26 - 730209-บ้านหนองหนาว
27 - 730194-หมู่บ้านป่าไม้
28 - 730005-บ้านบุ่งอุทัย
29 - 730211-บ้านย้อมพัฒนา
30 - 730158-บ้านป่าแดง
31 - 730232-บ้านวังไฮ
32 - 730135-บ้านแก้ง 2
33 - 730064-บ้านแก่นเต่า
34 - 730146-บ้านป่าพยอม
35 - 730133-บ้านหนองเม็ก
36 - 730216-สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา
37 - 730213-บ้านนาขามป้อมวิทยาคม
38 - 730245-บ้านเหล่าน้อย
39 - 730125-บ้านหนองบอน
40 - 730035-บ้านสามขัว
41 - 730042-บ้านนาหัวภู
42 - 730189-บ้านขัวสูง
43 - 730183-บ้านดงหลวง
44 - 730244-บ้านหลุบปึ้ง
45 - 730134-ชุมชนโพธิ์ไทร
46 - 730011-บ้านนาคำน้อย 2
47 - 730083-บ้านแมด
48 - 730004-บ้านโนนศรี
49 - 730241-บ้านเป้าป่าแสด
50 - 730212-บ้านหว้านใหญ่
51 - 730153-บ้านภูแผงม้า
52 - 730066-บ้านนาถ่อน
53 - 730098-บ้านแก้งช้างเนียม
54 - 730058-บ้านสงเปือยเหนือ
55 - 730070-บ้านหนองหญ้าไซย